Sodobna arhitekturna zasnova in visoka mera udobja

Večstanovanjska stavba s sodobno arhitekturo se nahaja na Stanetovi ulici 1 v središču starega mestnega jedra Celja. S prepletom moderne zasnove in nadstandardnih materialov bo zadostila potrebam kakovostnega bivanja, stanovalcem pa ponudila varno zavetje, udobje in zasebnost, a hkrati tudi povezanost z urbanim mestnim življenjem.

Pri arhitekturni zasnovi je bilo vodilo ustvariti sodoben nizkoenergijski objekt, ki ga odlikujeta uporaba kakovostnih izolacijskih materialov, ki zagotavljajo dobro zvočno in toplotno izolacijo objekta ter s tem nizke stroške bivanja. Premišljena obnova za ohranitev kulturne dediščine (objekt se nahaja v območju starega mestnega jedra in je spomenik stavbne dediščine Celja) in pridih moderne arhitekture pa bosta stavbi dodala občutek trajnosti in svobodo sodobnega življenjskega sloga.

Osrednji del večstanovanjske stavbe bo urejeno notranje dvorišče, ki bo predstavljajo družabni prostor stanovalcev in zunanji prostor za igro otrok, kar bo omogočilo dodatno varnost, popolno zasebnost in dvig kvalitete bivanja v mestu.